Reklamacje i zwroty

 

1.     REKLAMACJE

Reklamacje należy składać na adres e-mail: sklep@e-stom.pl

Reklamacja powinna zawierać:

  • dane kontaktowe Klienta,
  • informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia,
  • żądanie Klienta,
  • numer konta do ewentualnego zwrotu 

Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

Zwroty książek należy dokonać na adres siedziby Sklepu: 

e-stom.pl; Na Skraju 35; 05-090 Raszyn

Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotem za pobraniem.

Szczegóły rozpatrywania reklamacji i zwrotów znajdują się w regulaminie Sklepu.

 

2.     ZWROTY

Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

3.     ZWROTY PRODUKTÓW WIRTUALNYCH

Klient, który zakupił produkt wirtualny e-book, e-gazetę ma prawo zwrotu w terminie do 14 dni, ale tylko jeśli nie pobrał danego produktu na swój komputer. W momencie pobrania towaru prawo zwrotu jest anulowane.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

  • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
  • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy:


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.