Zgody na leczenie i dokumentacja pacjenta w stomatologii. Dokumentacja elektroniczna i papierowa – 2020 r.
search
  • Zgody na leczenie i dokumentacja pacjenta w stomatologii. Dokumentacja elektroniczna i papierowa – 2020 r.

Zgody na leczenie i dokumentacja pacjenta w stomatologii. Dokumentacja elektroniczna i papierowa – 2020 r.

136,00 zł
Brutto

Wydanie papierowe książki "Zgody na leczenie i dokumentacja pacjenta w stomatologii. Dokumentacja elektroniczna i papierowa." Jest to książka obejmująca wszelkie zagadnienia związane z dokumentacją pacjenta, od RODO, poprzez zgody na poszczególne zabiegi, aż do postępowania w czasie pandemii. W tej publikacji znajdą Państwo 43 gotowe wzory dokumentacji. Wszystkie dokumenty zostały przygotowane na podstawie najnowszych rozporządzeń.

Wydanie w wersji elektronicznej książki kosztuje 120 zł. Można je zamówić klikając tutaj.Ilość
Dostępne

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

SPIS WZORÓW DOKUMENTÓW OPUBLIKOWANYCH W KSIĄŻCE
Wzór 1. Upoważnienie do potwierdzania zgodności wydruku z dokumentacją prowadzoną w systemie elektronicznym
Wzór 2. Dlaczego prosimy o podanie danych osobowych?
Wzór 3. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku
upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych
Wzór 4. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji
Wzór 5. Informacja o prawach pacjenta
Wzór 6. Oświadczenie rodzica
Wzór 7. Oświadczenie opiekuna prawnego
Wzór 8. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych
Wzór 9. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji
Wzór 10. Rozróżnienie informacji o pacjentach w zależności od ich wieku
Wzór 11. Informacja o prawach pacjenta
Wzór 12. Ogólne warunki leczenia
Wzór 13. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dla celów marketingowych
Wzór 14. Zgoda na wykorzystanie danych medycznych, zdjęć RTG i fotograficznych dla celów edukacyjnych, szkoleń i publikacji naukowych
Wzór 15. Klauzula informacyjna dla osoby o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego
Wzór 16. Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta
Wzór 17. Zgoda na zabieg w sedacji podtlenkiem azotu N2O
Wzór 18. Zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne
Wzór 19. Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne – ekstrakcja
Wzór 20. Zgoda pacjenta na chirurgiczne leczenie nieprawidłowości tkanek miękkich – augmentacja dziąsła
Wzór 21. Zgoda pacjenta na chirurgiczne leczenie przyzębia
Wzór 22. Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne – resekcja
Wzór 23. Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne – regeneracja i przeszczep kości
Wzór 24. Zgoda pacjenta na leczenie protetyczne
Wzór 25. Zgoda pacjenta na wykonanie licówek
Wzór 26. Zgoda pacjenta na implantacje wszczepów stomatologicznych
Wzór 27. Odstąpienie od leczenia
Wzór 28. Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta nieletniego
Wzór 29. Oświadczenia – o braku zapłaty
Wzór 30. Wezwanie do uregulowania płatności
Wzór 31. Akceptacja pracy
Wzór 32. Udostępnienie dokumentacji medycznej
Wzór 33. Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej
Wzór 34. Potwierdzenie udostępnienia dokumentacji medycznej
Wzór 35. Informacja dotycząca zakresu, sposobu, formy, terminów udostępniania dokumentacji medycznej
Wzór 36. Rejestr udostępnienia dokumentacji medycznej
Wzór 37. Procedura wydawania dokumentacji
Wzór 38. Oświadczenie pacjenta w związku ze stanem epidemii SARS-Cov-2
Wzór 39. Procedura postępowania – przyjęcie pacjenta
Wzór 40. Procedura dla pacjenta – reguły zachowań
Wzór 41. Procedura – postępowanie pacjenta podczas wizyty w gabinecie
Wzór 42. Procedura przyjęcia pacjenta w gabinecie w czasie epidemii
Wzór 43. Oświadczenie pacjenta w związku ze stanem epidemii SARS-Cov-2

SPIS TREŚCI

SPIS WZORÓW DOKUMENTÓW OPUBLIKOWANYCH W KSIĄŻCE
ELEKTRONICZNE WERSJE DOKUMENTÓW
OD AUTORA
WPROWADZENIE

Rozdział I
OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I JEJ ZAKRES
1. Jakie kryteria trzeba spełnić prowadząc dokumentację?
2. Kilka słów o dokumentacji elektronicznej
Zabezpieczenie dokumentacji
Jak podpisać dokumentację elektroniczną?
Udostępnianie dokumentacji elektronicznej

Rozdział II
DOKUMENTACJA ADMINISTRACYJNA
1. RODO i dokumenty dla pacjenta
Obowiązek informacyjny
Jak przekazać informacje pacjentowi?
Co to jest klauzula państwa trzeciego – kiedy ją podpisuje pacjent?
Zgody na przetwarzanie danych
Zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta w innych celach niż udzielanie świadczeń leczniczych
Weryfikacja pacjenta
2. Podział dokumentacji
3. Odpowiedzialność
Co to jest regres?
Odpowiedzialność lekarza na umowie o pracę
Czy lekarz musi podać pacjentowi numer polisy?

Rozdział III
DOKUMENTACJA WSTĘPNA
Podstawa prawna lub obowiązek
Sposób postępowania personelu
Elementy konieczne dla ważności i skuteczności czynności
Konsekwencje nie posiadania dokumentu
Wzór dokumentu
Sposób przechowywania

Rozdział IV
DOKUMENTACJA PODSTAWOWA
Podstawa prawna lub obowiązek
Sposób przechowywania
Elementy konieczne dla ważności i skuteczności czynności
Konsekwencje nie posiadania dokumentu
1. Dokumentacja podstawowa leczenia nieletniego
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego
Opiekun faktyczny
Oświadczenie o udostępnianiu dokumentacji i informacji
Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej
Informacja RODO
Sposób przechowywania

Rozdział V
DOKUMENTACJA DODATKOWA
1. Regulamin udzielania świadczeń leczniczych w gabinecie
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych
3. Zgoda na wykorzystanie danych medycznych w celach szkoleniowych
4. Klauzula państwa trzeciego

Rozdział VI
DOKUMENTACJA PROCESU LECZENIA
Podstawa prawna lub obowiązek
Sposób postępowania personelu
Elementy konieczne dla ważności i skuteczności czynności
1. Czy lekarz ma prawo do zmiany zakresu leczenia?
2. Czy lekarz odpowiada za efekt, czyli za rezultat leczenia?
3. Zgoda… pisemna czy ustna?
4. Konsekwencje braku dokumentacji
5. Odmowa leczenia
6. Sposób przechowywania dokumentacji


Rozdział VII
DOKUMENTACJA PROCESU LECZENIA NIELETNIEGO
1. Ankieta zdrowia
2. Zakres leczenia, plan leczenia
3. Zgody na leczenie
4. Uprawnienia pacjenta, który ukończył 16. rok życia, a nie osiągnął 18. roku życia

Rozdział VIII
DOKUMENTACJA ZAKOŃCZENIA LECZENIA
Podstawa prawna lub obowiązek
Sposób postępowania personelu
1. Pacjent, który nie płaci
2. Pacjent niezadowolony
Elementy konieczne dla ważności i skuteczności czynności
Konsekwencje nie posiadania dokumentu
Sposób przechowywania

Rozdział IX
PRZECHOWYWANIE I NISZCZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Przechowywanie dokumentacji
2. Niszczenie dokumentacji

Rozdział X
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej
2. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
3. Przyjęcie wniosku o wydanie dokumentacji
4. Przygotowanie dokumentacji

Rozdział XI
PODSUMOWANIE
1. Dokumentacja i podstawa prawna
Dokumentacja wstępna
Dokumentacja podstawowa
Dokumentacja dodatkowa
Dokumentacja procesu leczenia
Dokumentacja nieletniego
Dokumentacja zakończenia leczenia
Przechowywanie, archiwizowanie oraz niszczenie dokumentacji medycznej
Udostępnianie dokumentacji medycznej
2. Dokumentacja – jej cel i forma
Dokumentacja wstępna
Dokumentacja podstawowa
Dokumentacja dodatkowa
Dokumentacja procesu leczenia
Dokumentacja nieletniego
Dokumentacja zakończenia leczenia
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Rozdział XII
DOKUMENTACJA PACJENTA W DOBIE PANDEMII
1. Pacjent przy zaostrzonych rygorach sanitarnych
2. Pacjent po złagodzeniu rygorów sanitarnych w dobie epidemii

Dodatek A
ZALECENIA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W WARUNKACH STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

Dodatek B
ZALECENIA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W SYTUACJI OGŁOSZONEGO NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

SPSMedia
800 Przedmioty

Zobacz także

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.